عرفان ,محمدکدخدایی ,ناچیز ,محمدکدخدایی عرفان ,کوتاه محمدکدخدایی ,کوتاه محمدکدخدایی عرفان

 شمع ناچیز !(سخن کوتاه)محمدکدخدایی (عرفان)

روشنایی یک شمع ناچیز

میتواند  دامن ظلمت شب را بشکافد !

و نتیجه یک کار خوب کوچک نیز ،

میتواند التیام بخش دردی باشد !

محمدکدخدایی (عرفان)

Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض

منبع اصلی مطلب : شعر عرفان و اعتراض
برچسب ها : عرفان ,محمدکدخدایی ,ناچیز ,محمدکدخدایی عرفان ,کوتاه محمدکدخدایی ,کوتاه محمدکدخدایی عرفان
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

ساموزیک : شمع ناچیز!(سخن کوتاه)محمدکدخدایی (عرفان)